Een gids naar gelijke kansen!

Een gids noem ik iemand door wie je echt gezien wordt, en die zonder vooroordeel naar je luistert. Iemand met wie je op een bepaalde manier een vertrouwensband hebt. En die je laat zien dat het ook anders kan, anders dan je gewend bent. Of iemand die iets zegt dat niemand in je eigen omgeving tegen je zou zeggen. Die mogelijkheden ziet waar je omgeving niet in gelooft, en jijzelf evenmin. Die je toegang geeft tot kennis, mensen en ervaringen waar je vanuit jouw eigen omgeving niet vanzelfsprekend mee in aanraking komt.

Soms is een gids zich bewust van zijn rol, zoals bijvoorbeeld in maatjesprojecten, maar veel vaker is dat niet het geval. Waar moet je bij een gids aan denken? Bijvoorbeeld aan een
leerkracht of de ouder van een klasgenootje, de jongerenwerker, een buurtvrijwilliger, de praktijkondersteuner bij de huisarts of de cultuurcoach.
Een gids beschikt over hulpbronnen die belangrijk zijn voor het krijgen en pakken van kansen. En stelt deze met aandacht en zonder verwachtingen open voor een ander, die uit
een omgeving komt met minder hulpbronnen. Dat biedt zelfvertrouwen, en het nodige gereedschap voor het pakken van kansen.

Voor het maken van een brug tussen omgevingen met meer en minder kansen zijn gidsen daarom cruciaal.

Gidsen zijn sleutelfiguren op de weg naar gelijke kansen.

Gidsen

"Maar er was een leerkracht die er zelfs een stokje voor heeft gestoken om mijn vader zover te krijgen dat ik naar de brugklas ging in plaats van de huishoudschool.”

Gidsen

“Ja, ze heeft mij ruimte gegund en dat is iets wat mensen in een afhankelijkheidspositie heel vaak niet gegund krijgen terwijl ze dat wel heel vaak nodig hebben.”

Gidsen

"Als je ouders er niet helemaal achter staan of die willen wat anders dan is het wel lastig om te zeggen: ik doe het toch"


Gidsen

“Er was een opbouwwerker die mij een vrijwilligersklus aanreikte. Hier wilde ik eerst niks van weten, maar later voelde dit bijzonder. Iemand die in mij geloofde”.

Gidsen

"Maar uiteindelijk heeft dus mijn mentor ervoor gezorgd dat ik wel naar mbo 4 kon. Omdat hij zei van: mbo 3 dat wordt hem gewoon bij jou niet, om dat je daar je gaat vervelen"


Gidsen

“Het gezien worden en kansen krijgen zijn twee dingen die belangrijk zijn. Met al je talenten en harde werk kan je pas kansen nemen als je ze krijgt, maar daarvoor moet je eerst gezien worden.”