dr. Natascha Notten

"Als socioloog ben ik geïnteresseerd in de kansen die kinderen, jongeren en (hun) ouders krijgen, en de verschillen hierin tussen gezinnen. In mijn werk staat daarom de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid centraal. Ik verbind actuele maatschappelijke vraagstukken aan mijn expertise op het gebied van onderwijsongelijkheid, (laag)geletterdheid, cultuurparticipatie en -educatie, armoede, gezondheid en regionale verschillen. Vanuit Gelijkschap verzamel en vertaal ik kennis voor, met en naar de praktijk. Als onafhankelijk onderzoeker ben ik vanuit Gelijkschap beschikbaar voor onderzoek, inspiratie en advies."

Natascha Notten has a longstanding background in sociology and scientific research. Central in her work is the role of the intergenerational transmission of social inequality, in various societal domains. More specifically, she focuses on causes and consequences of social stratification in relation to educational inequalities, (low) literacy, cultural participation, poverty, well-being and regional inequalities. Natascha is an expert on the subject of parents' socialization efforts regarding (low) literacy and their lasting consequences.