Natascha Notten

"Als socioloog ben ik geïnteresseerd in de ongelijke kansen van ouders en (hun) kinderen. In mijn werk staat daarom de intergenerationele overdracht van ongelijkheid centraal. Mijn expertise ligt op het terrein van actuele maatschappelijke vraagstukken en sociale ongelijkheid. Zoals op het gebied van gezin en opvoeding, laaggeletterdheid en onderwijsongelijkheid. Vanuit Gelijkschap verzamel en vertaal ik wetenschappelijke kennis voor en naar de praktijk. Als onafhankelijk onderzoeker ben ik vanuit Gelijkschap beschikbaar voor onderzoek, advies en onderwijs of training."

Natascha Notten has a longstanding background in sociology and scientific research. Central in her work is the role of the intergenerational transmission of social inequality, in various societal domains. More specifically, she focuses on causes and consequences of social stratification in relation to family dynamics, (low) literacy and educational inequalities. Natascha is an expert on the subject of parents' socialization efforts regarding (low) literacy and their lasting consequences.